Duchovná príprava

k jubilejnému roku 2025

Rok Druhého vatikánskeho koncilu

Z vôle pápeža Františka prežívame pred jubileom dva osobitné roky: prvý rok je venovaný znovuobjavovaniu učenia Druhého vatikánskeho koncilu a druhý rok modlitbe. Rok koncilu sa začal 11. októbra 2022 slávnostnou eucharistickou liturgiou pri príležitosti 60. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorej predsedal Svätý Otec. Odvtedy kresťanské spoločenstvá na celom svete navrhli rôzne spôsoby a momenty na reflexiu o štyroch koncilových konštitúciách: Dei Verbum, Sacrosanctum concilium, Lumen gentium, Gaudium et spes. Na jar 2023 vydalo Dikastérium pre evanjelizáciu cez vydavateľstvo Shalom 34 brožúr pod názvom Koncilové zošity, ktoré sú napísané jednoduchým jazykom a majú podporiť cestu znovuobjavovania ústredného obsahu Druhého vatikánskeho koncilu. Sú určené na to, aby sa čo najviac rozšírili v kresťanskom spoločenstve, či už cez katechetické kurzy, stretnutia duchovných a semináre určené na prípravu Jubilea.

Rok modlitby

Po roku venovanom uvažovaniu nad dokumentmi a skúmaniu plodov Druhého vatikánskeho koncilu je rok 2024 na návrh pápeža Františka Rokom modlitby. Jeho začiatok Svätý Otec oznámil v nedeľu 21. januára 2024 pri príležitosti piatej nedele Božieho slova. Už vo svojom liste z 11. februára 2022, adresovanom proprefektovi Dikastéria pre evanjelizáciu J. E. arcibiskupovi Rinovi Fisichellovi, ktorým ho poveruje duchovnou prípravou na jubileum, pápež napísal: „Už teraz sa teším, že rok, ktorý predchádza jubilejnej udalosti, teda rok 2024, bude venovaný veľkej ,symfóniiʻ modlitby. Predovšetkým obnoveniu túžby byť v Pánovej prítomnosti, počúvať ho a klaňať sa mu“. V rámci prípravy na jubileum sú preto diecézy vyzvané, aby podporili ústredné postavenie individuálnej aj spoločnej modlitby.

Dikastérium dalo k dispozícii niekoľko užitočných nástrojov na lepšie pochopenie a znovuobjavenie hodnoty modlitby. Okrem 38 katechéz o modlitbe, ktoré od 6. mája 2020 do 16. júna 2021 predniesol sám pápež František, vydala Libreria Editrice Vaticana sériu ôsmych brožúr o modlitbe, ktorých cieľom je znovu sa zamerať na hlboký vzťah s Pánom prostredníctvom mnohých foriem modlitby, o ktorých uvažuje bohatá katolícka tradícia. Okrem toho bude čoskoro online k dispozícii pastoračná pomôcka v digitálnej verzii, ktorá má pomôcť farským spoločenstvám, rodinám, kňazom, rehoľníkom a mladým ľuďom, aby si viac uvedomovali potrebu každodennej modlitby.