Slovenská verzia

texty, notový a zvukový záznam

Slová hymny

Ref.:
Moja nádej živým ohňom planie, túto pieseň počuj, dobrý Pane.
Večné lono - Život nehynúci, v teba dúfa hriešnik putujúci.

1.
Každý národ k tebe vrúcne volá, nachádzajúc svetlo tvojho Slova.
Roztratené, krehké Božie deti láska Syna naspäť prinavráti.

2.
Boží pohľad plný láskavosti tvorí úsvit novej budúcnosti.
Nové nebo, stvorená zem nová, aj cez múry Duch života koná.

3.
Zdvihni zrak svoj, hýb sa s prudkým vetrom, zrýchli krok, Boh prichádza v tom všetkom.
Hľaď na Syna, on človekom stal sa, v ňom pre mnohých zjavila sa spása.

Notový záznam

Notový záznam na stiahnutie (319 KB PDF)

Popis hymny

Jubilejné roky v Cirkvi slávime každých 25 rokov. Tieto pravidelné nazývame riadnymi. Poznáme však aj mimoriadne sväté roky. Jedným z posledných takýchto rokov bol Mimoriadny Svätý rok Božieho milosrdenstva, ktorý sme slávili v roku 2016. Jedným z vonkajších prejavov jubilejného roka je otvorenie Svätej brány na štyroch patriarchálnych bazilikách v Ríme – Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, Bazilike sv. Pavla za Hradbami, Bazilike Panny Márie väčšej (Santa Maria Maggiore) a Bazilike sv. Jána v Lateráne. Prvým jubilejným rokom bol rok 1300, ktorý vyhlásil pápež Bonifác VIII. V roku 1350 pápež Klement VI. rozhodol, že sa jubilejný rok bude sláviť každých sto rokov. Od roku 1470, vďaka bule Pavla II., slávime jubilejný rok každé štvrťstoročie. Nadchádzajúci rok tak bude 27. riadnym jubilejným rokom.

Jubilejný rok je spravidla dôkladne pripravovaný niekoľko rokov vopred. Nechýbajú jeho typické prvky, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad logo, heslo alebo aj hymnu. Mottom Jubilejného roka 2025 je „Pútnici nádeje“. Tento názov nesie aj hymna. Jej text pripravil taliansky kňaz, teológ, spisovateľ a skladateľ, Pierangelo Sequeri. Jeho text nie je nejakým abstraktným teologickým rozprávaním. Veľmi konkrétne prepája biblické súvislosti a rozvíja témy stvorenstva, bratstva, Božej nehy a nádeje. Je teda ľahko zrozumiteľný a dobre uchopiteľný aj dnešnému človeku. Akoby zlatou niťou, ktorá sa tiahne celou piesňou je cesta, putovanie, proces kráčania človeka k Bohu.

Autorom zhudobnenia je taliansky skladateľ Francesco Meneghello. Zhudobnenie hymny vzišlo zo skladateľskej súťaže, ktorú vyhlásil Vatikán. Meneghello v nej uspel spomedzi 270 účastníkov z 38 krajín. Zaujímavé je, že spomedzi všetkých skladateľov boli 4 Brazílčania a rovnako tak 4 záujemcovia z Filipín, 15 z Nemecka, jeden dokonca z Madagaskaru, dvaja z Nigérie, po jednom z Portorika, Indonézie, Hong Kongu či Pobrežia Slonoviny.

Koncom minulého roka prijal zbor Katedrály sv. Martina v Bratislave Vox cantoris výzvu pripraviť slovenskú verziu tejto hymny. Vďaka obetavej práci súrodencov Gabčovcov vznikla slovenská verzia, ktorá je veľmi vhodne preložená a spracovaná nielen po hudobnej, ale aj po jazykovej stránke. Vzhľadom na požiadavky jazyka a snahu o dodržanie všetkých zákonitostí hudby šlo o veľmi náročnú úlohu. Vďaka skúsenostiam a citlivosti však bola táto úloha veľmi dobre splnená. V notovej prílohe tak nájdete materiál, ktorý vám umožní túto hymnu na Jubilejný rok pripraviť nielen so zborom, ale dať ju do pozornosti aj veriacim vo farnosti. Hymna je veľmi priezračná, melodicky nenáročná a zrozumiteľná. Verím, že nájde ohlas a svoje miesto aj v našich farnostiach a aj vďaka nej sa tak staneme všetci „Pútnikmi nádeje“, ktorí sledujú Večný cieľ. Zároveň vám ponúkame nahrávky tejto hymny.

Mimochodom, v programe Jubilejného roka sa nezabudlo ani na zbory a cirkevných hudobníkov, ktorí majú vlastné „jubilejné“ podujatie v Ríme okolo sviatku sv. Cecílie. Aj Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS bude pripravovať podujatie pre nás všetkých, aby Jubilejný rok nebol len vzdialeným podujatím kdesi v Ríme, ale živou udalosťou aj nás a Cirkvi u nás.