Popis loga

obrazy a symboly

Logo zobrazuje štyri postavy, ktoré symbolicky predstavujú celé ľudstvo, prichádzajúce zo štyroch končín sveta. Objímajú sa navzájom na znak solidarity a bratstva, ktoré by mali spájať všetky národy. Postava stojaca vpredu sa drží kríža. Nie je to len znak viery, ktorú táto postava objíma, ale aj nádeje, ktorú nemožno nikdy opustiť, pretože nádej potrebujeme vždy a najmä vo chvíľach najväčšej núdze. Pod postavami sú rozbúrené vlny, ktoré symbolizujú skutočnosť, že životná púť neprebieha vždy hladko v pokojných vodách. Okolnosti každodenného života a udalosti v širšom svete si často vyžadujú väčšiu výzvu k nádeji. Preto by sme mali venovať osobitnú pozornosť spodnej časti kríža, ktorá sa rozširuje a nadobúda tvar kotvy, spustenej do rozbúrených vĺn. Kotva sa často používa ako symbol nádeje. V námorníckom žargóne „kotva nádeje“ označuje záložnú kotvu, ktorú používajú lode pri núdzovom manévrovaní na stabilizáciu lode počas búrok. Za povšimnutie stojí aj skutočnosť, že logo znázorňuje cestu pútnika nie ako individuálnu záležitosť, ale skôr ako niečo spoločné, čo sa vyznačuje rastúcou dynamikou, ktorá vedie človeka stále bližšie ku krížu. Kríž zobrazený v logu nie je vôbec statický, ale je dynamický. Skláňa sa k ľudstvu, akoby mu chcel vyjsť v ústrety, nenecháva ho osamote, ale ponúka mu istotu svojej prítomnosti a istotu nádeje. V spodnej časti loga je napokon jasne znázornené zelenými písmenami motto jubilejného roku 2025: Peregrinantes in Spem – Pútnici nádeje.

Logo k Jubilejnému roku 2025 ponúkame všetkým záujemcom na použitie na pastoračné účely.

Logo na stiahnutie (262 KB PDF)

V prípade komerčných účelov (napr. logo na tričkách či rôznych predmetoch, z ktorých sa získava zárobok), je nutné si pýtať copyright priamo od Dikastéria pre evanjelizáciu.