Prosba pápeža Františka

za milosti jubilea

Otče na nebesiach,
vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, našom bratovi,
si nám daroval vieru
a skrze Ducha Svätého si do našich sŕdc vlial lásku.
Daj, nech viera a láska prebudia v nás
blaženú nádej na príchod tvojho kráľovstva.

Nech nás tvoja milosť premení
na starostlivých pestovateľov semien evanjelia,
ktoré zúrodnia ľudstvo a vesmír
v dôvernom očakávaní
nového neba a novej zeme,
keď sa po porážke zlých mocností
navždy zjaví tvoja sláva.

Nech milosť tohto jubilea
oživí v nás pútnikoch nádeje
túžbu po nebeských dobrách
a vyleje na celý svet
radosť a pokoj
nášho Vykupiteľa.
Tebe, svätý Bože,
nech je vo večnosti
chvála a sláva na veky vekov.
Amen.

Modlitba za Jubilejný rok 2025